hotline19006538 / 1800545438
Tìm nhanh

Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nâng cao

Nộp hồ sơ

File hồ sơ của bạnBROWSE

Tài sản - Khoản nợ bán trực tiếp

Thanh lý đất trống tại các huyện thuộc T.Gia Lai

Thanh lý đất trống tại các huyện thuộc T.Gia Lai

Mã tài sản: BDS-55

Địa chỉ : xã La Pếch, H. La Grai, Gia Lai

Tình trạng pháp lý : Đầy đủ

Liên hệ

Thông tin chi tiết

1. Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Lê Thị Mai thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 121, 124, 65; tờ bản đồ 110 và 111. Địa chỉ: xã Ia Pếch, H. Ia Grai, Gia Lai. Cụ thể:

Diện tích: 8464,0 m2

Tờ bản đồ số  Thửa đất số 

Diện tích (m2)

Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng Nguồn gốc sử dụng 
110 121 460 CLN 2065 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
110 124 206 CLN 2065 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
111 65 7798 CLN 2065 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có cà phê.

Giá nhận chuyển nhượng: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng).

Giấy chứng nhận QSDĐ

2. Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Rơ Chăm H'Kunh thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 798 và 801; tờ bản đồ số 9. Địa chỉ: Làng M rông Y6 1, xã ia Ka, huyện Chư Pah, T.Gia lai. Cụ thể:

- Diện tích: 13105,0 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 13105,0 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp

- Thời hạn sử dụng đất: Đến 11/2056

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

3. Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng bà Rơ Chăm H'Kunh thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 317; tờ bản đồ số 75. Địa chỉ: Làng Bui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, T.Gia lai. Cụ thể:

- Diện tích: 9901,5 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm

- Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 1/7/2064

- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giá bán tổng tài sản thứ hai và thứ ba: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng)

Hiện trạng tài sản: Có nhà cấp 4, vị trí thuận lợi, trên đất có trồng cây cà phê.

Giấy chứng nhận QSDĐ tài sản thứ hai

Giấy chứng nhận QSDĐ tài sản thứ ba

4. Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng bà Siu Pêk thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 97; tờ bản đồ số 124. Địa chỉ: xã Ia Pếch, huyện Ia grai, T.Gia lai. Cụ thể:

- Diện tích: 9309,4 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm

- Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 08/2059

- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Có trồng cây cà phê.

Giá bán tài sản thứ tư: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng)

Giấy chứng nhận QSDĐ tài sản thứ tư

5. Tài sản thứ năm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Đoàn Văn Hòe thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 36; tờ bản đồ 145 và Thửa đất số 27; tờ bản đồ 145. Địa chỉ: Xã Đắk N'Drung, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cụ thể:

Đất trồng cây lâu năm: Tổng diện tích: 34720 m

Loại tài sản  Thửa đất Diện tích (m) Mục đích sử dụng đất Thời hạn sử dụng  Nguồn gốc sử dụng
Bất động sản 36 8447 Đất trồng cây lâu năm 22/08/2061 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Bất động sản 27 26273 Đất trồng cây lâu năm 22/08/2061 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có cà phê và hồ tiêu nhưng không được chăm sóc.

Giá nhận chuyển nhượng: Thương lượng

Giấy chứng nhận QSDĐ tài sản thứ năm

6. Tài sản thứ sáu: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Hà Văn Đức thuộc Thửa đất số 56; tờ bản đồ 68. Địa chỉ: Thôn 6 xã Nam Bình, Đăk Song, Đăk Nông. Cụ thể:

Loại tài sản Thửa đất

Diện tích (m2)

Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng đất Thời hạn sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng
Bất động sản 56 7208,9 Đất trồng cây lâu năm 2065 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đường nhựa, trên đất có nhà tạm, hồ tiêu kinh doanh.

Giá nhận chuyển nhượng: Thương lượng

Giấy CNQSDĐ

7. Tài sản thứ bảy: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Hồ Sĩ Quốc thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 86; tờ bản đồ 13 và Thửa đất số 88; tờ bản đồ 13. Địa chỉ: Thôn Hà Nam Ninh, Xã Đắk Mol, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cụ thể:

Đất trồng cây lâu năm: Tổng diện tích: 14775 m2

Loại tài sản Thửa đất Diện tích (m2) Mục đích sử dụng đất  Thời hạn sử dụng  Nguồn gốc sử dụng  
Bất động sản 86 8105 Đất trồng cây công nghiệp  lâu năm 10/11/2058 Nhà nước công nhận QSDĐ 
Bất động sản 88 6670 Đất trồng cây hàng năm khác  2015 Nhà nước công nhận QSDĐ (nhận chuyển nhượng)

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có cà phê và hồ tiêu nhưng không được chăm sóc.

Giá nhận chuyển nhượng: Thương lượng

Giấy CNQSDĐ

8. Tài sản thứu 8: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Lê Thành Thái thuộc Thửa đất số 106; tờ bản đồ 35. Địa chỉ: Thôn Đằk Kual 5, Xã Đắk N'Drung, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cụ thể:


Loại tài sản
Thửa đất Diện tích (m2) Mục đích sử dụng đất  Thời hạn sử dụng  Nguồn gốc sử dụng 
Bất động sản 106 10417,2 Đất trồng cây lâu năm 05/05/2043 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, đất trống.

Giá nhận chuyển nhượng: Thương lượng

Giấy CNQSDĐ

9. Tài sản thứ chín: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Ma Sơn Yên thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 53; tờ bản đồ 36 và Thửa đất số 54; tờ bản đồ 36. Địa chỉ: Đăk Thốt, Xã Thuận Hà, huyện Đăk Song, Đắk Nông. Cụ thể:

Đất trồng cây lâu năm: Tổng diện tích: 23744,4 m2

Loại tài sản Thửa đất Diện tích (m2) Mục đích sử dụng đất  Thời hạn sử dụng  Nguồn gốc sử dụng 
Bất động sản 53 17492,7 Đất trồng cây lâu năm 01/2065 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Bất động sản 54 6251,7 Đất trồng cây lâu năm 01/2065 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đường nhựa, trên đất có nhà tạm, hồ tiêu kinh doanh.

Giá nhận chuyển nhượng: Thương lượng

Giấy CNQSDĐ

10. Tài sản thứ 10: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Nguyễn Cao Trí thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 9; tờ bản đồ 51. Địa chỉ: Thuận Hạnh, Đăk Song, Đăk Nông. Cụ thể:

Loại tài sản Thửa đất Diện tích (m2) Mục đích sử dụng đất  Thời hạn sử dụng  Nguồn gốc sử dụng 
Bất động sản 9 17590 Đất trồng cây lâu năm 04/11/2059
(CLN)
Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đất trống + Đường bê tông, trên đất có nhà cấp 4 kiên cố.

Giá nhận chuyển nhượng: Thương lượng

Giấy CNQSDĐ

11. Tài sản thứ 11: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Phan Anh Bình thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 40; tờ bản đồ 12. Địa chỉ: Thôn Đằk Kual 6, Xã Đắk N'Drung, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cụ thể:

Loại tài sản Thửa đất Diện tích (m2) Mục đích sử dụng đất  Thời hạn sử dụng  Nguồn gốc sử dụng 
Bất động sản 40 13130 Đất trồng cây lâu năm 2066 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có cà phê và hồ tiêu nhưng không được chăm sóc, có nhà xây cấp 4 tạm.

Giá nhận chuyển nhượng: Thương lượng

Giấy CNQSDĐ

12. Tài sản thứ mười hai: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Phan Đỗ Hùng Long thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 184; tờ bản đồ 148. Địa chỉ: Thôn Đắk Lắk 5, Đắk N'Drung, Đắk Song, Đắk Nông. Cụ thể:

Loại tài sản Thửa đất Diện tích (m2) Mục đích sử dụng đất  Thời hạn sử dụng  Nguồn gốc sử dụng 
Bất động sản 184 30439 Đất trồng cây lâu năm 2066 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có cà phê và đất trống.

Giá nhận chuyển nhượng: Thương lượng

Giấy CNQSDĐ

13. Tài sản thứ mười ba: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Võ Tá Kỷ thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 155; tờ bản đồ 132. Địa chỉ: Thôn Đăk Kual 5, xã Đăk N'Drung, Đăk Song, Đăk Nông. Cụ thể:

Loại tài sản Thửa đất Diện tích (m2) Mục đích sử dụng đất  Thời hạn sử dụng  Nguồn gốc sử dụng 
Bất động sản 155 4904 Đất trồng cây lâu năm 2066 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có cà phê và hồ tiêu kinh doanh.

Giá nhận chuyển nhượng: Thương lượng

Giấy CNQSDĐ

Trân trọng.

Hình ảnh

Vị trí

Liên hệ

Để được hỗ trợ tư vấn về thủ tục tham gia đấu giá và biết thêm thông tin chi tiết về tài sản (hình ảnh, hồ sơ pháp lý tài sản...): Liên hệ P.XLN&KTTS – Bộ phận KTTS – SĐT 028.39230666 nội bộ: 832 hoặc:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT

EMAIL

Ông: BÙI ĐỨC THẮNG

Quản lý Cao cấp   Khai thác tài sản

0926.569.988

thangbd@scb.com.vn

Bà: NGUYỄN KIM HỒNG

Nhân viên Xử lý nợ & Khai thác tài sản

0937.496.022

hongnk@scb.com.vn

Tài sản liên quan

Chuyển nhượng lô đất tại đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên,  tỉnh An Giang.

Mã tài sản: BĐS-259-22

Tên tài sản: Chuyển nhượng lô đất tại đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Địa chỉ: KT Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giá: 26.500.000.000 VNĐ

Chuyển nhượng lô đất tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang

Mã tài sản: BĐS-258-22

Tên tài sản: Chuyển nhượng lô đất tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang

Địa chỉ: phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Giá: 2.400.000.000 VNĐ

Chuyển nhượng lô góc 2 mặt tiền tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang.

Mã tài sản: BĐS-257-22

Tên tài sản: Chuyển nhượng lô góc 2 mặt tiền tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang.

Địa chỉ: phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Giá: 15.500.000.000 VNĐ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-256-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Ia Grang, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-255-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-254-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-253-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: khu phố 1, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh hóa,

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-251-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: ã Ea Hồ, Krông Năng, Đăk Lăk.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-250-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-248-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư sê , huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-247-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư sê, huyện Chư sê, Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-246-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Đăk Na, Huyện Krong Nô, tỉnh Đăk Nông

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-245-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-244-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ea D’Rơng, Huyện Cư M’gar, Tỉnh Đăk Lăk

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 243-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đăk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 242-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ea Drong, huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 241-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 240-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 239-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Đăk N’Drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 238-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 237-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ia Pếch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-236-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã La Grăng, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-235-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã La Pếch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-234-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: tại xã La Pêch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-233-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã La Pếch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-232-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã La Pếch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-231-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-230-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-229-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ia Grăng, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-228-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BDS-227-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BDS--226-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Giá: Liên hệ

Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang.

Mã tài sản: BĐS-225-22

Tên tài sản: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang.

Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang.

Giá: Liên hệ

Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Mã tài sản: BĐS-222-22

Tên tài sản: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Giá: Liên hệ

 	Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Mã tài sản: BĐS-221-22

Tên tài sản: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Giá: Liên hệ

Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Mã tài sản: BĐS-220-22

Tên tài sản: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Giá: Liên hệ

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 860, tờ bản đồ số 72, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. HCM

Mã tài sản: BĐS-219-22

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 860, tờ bản đồ số 72, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. HCM

Địa chỉ: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. HCM

Giá: Liên hệ

32 Quyền sử dụng đất tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang (không liền kề)

Mã tài sản: BĐS-218-22

Tên tài sản: 32 Quyền sử dụng đất tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang (không liền kề)

Địa chỉ: TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Giá: Liên hệ

09 quyền sử dụng đất cùng nhà xưởng gắn liền với đất

Mã tài sản: BĐS-217-22

Tên tài sản: 09 quyền sử dụng đất cùng nhà xưởng gắn liền với đất

Địa chỉ: xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Giá: Liên hệ

Quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất

Mã tài sản: BĐS-216-22

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất

Địa chỉ: địa chỉ 92 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Giá: Liên hệ

Thanh lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8, Quận 5, TP.HCM.

Mã tài sản: BĐS-215-22

Tên tài sản: Thanh lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8, Quận 5, TP.HCM.

Địa chỉ: 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8, Quận 5, TP.HCM.

Giá: Liên hệ

Thanh lý nhà đất tại Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã tài sản: BĐS-127

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 557/14 Hương Lộ 3, Khu phố 09, Phường  Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Giá: 30.000.000.000 VNĐ

BÁN TÀI SẢN TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

Mã tài sản: BĐS-125

Tên tài sản: BÁN TÀI SẢN TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Giá: 3.000.000.000 VNĐ

Thanh lý nhà đất tại Quận 9, Tp.HCM

Mã tài sản: BDS-34

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại Quận 9, Tp.HCM

Địa chỉ: thửa đất số 73, tọa lạc tại số 176 (Số cũ 504B), Khu phố 2, P.Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM

Giá: 9.500.000.000 VNĐ

Thanh lý đất trống tại H. Ia Grai, T. Gia Lai

Mã tài sản: BDS-105

Tên tài sản: Thanh lý đất trống tại H. Ia Grai, T. Gia Lai

Địa chỉ: H. Ia Grai, T. Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý nhà đất tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Mã tài sản: BĐS-93

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 271/109/27 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Giá: 2.500.000.000 VNĐ

Thanh lý nhà đất tại Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Mã tài sản: BDS-73

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: tờ bản đồ số 3F, tọa lạc tại 24 đường TX 15A, Khu Phố 3, P. Thạnh Xuân, Quận 12 (Nay số mới 38 đường Thạnh Xuân 43, P. Thạnh Xuân, Quận 12)

Giá: 9.200.000.000 VNĐ

Thanh lý nhà đất tại TP. Đà Nẵng

Mã tài sản: BDS-74

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: Khu E2- KDC Nam cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Giá: 5.800.000.000 VNĐ

Thanh lý nhà đất tại xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn

Mã tài sản: BDS-72

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn

Địa chỉ: Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Giá: Liên hệ

Thanh lý nhà đất tại tỉnh Thanh Hóa.

Mã tài sản: BDS-23

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: khu phố 1, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Giá: 1.400.000.000 VNĐ

Mã tài sản: BĐS-128

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8, Quận 5, TP.HCM.

Địa chỉ: 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8

Giá: Liên hệ