hotline19006538 / 1800545438
Tìm nhanh

Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nâng cao

Nộp hồ sơ

File hồ sơ của bạnBROWSE

Tài sản - Khoản nợ bán trực tiếp

Thanh lý đất trống tại H. Ia Grai, T. Gia Lai

Thanh lý đất trống tại H. Ia Grai, T. Gia Lai

Mã tài sản: BDS-105

Địa chỉ : H. Ia Grai, T. Gia Lai

Tình trạng pháp lý : Đầy đủ

Liên hệ

Thông tin chi tiết

1. Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Siu Kaih thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 141, số 2 và số 9; tờ bản đồ 5, số 36 và số 11. Địa chỉ: làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, T.Gia Lai. Cụ thể:

Diện tích:  10.282m2

Tờ bản đồ số  Thửa đất số 

Diện tích (m2)

Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng Nguồn gốc sử dụng 
5 141 4292,0 CLN khác 8/2059 Nhà nước công nhận QSDĐ
36 2 5990 CLN 2065 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
11 9 6052

- Đất ở tại nông thôn: 400 m2 

- Đất trồng cây lâu năm: 5652 m2

- Đất ở tại nông thôn: lâu dài

- Đất trồng cây lâu năm: 8/2059

Nhà nước công nhận QSDĐ

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có trồng điều+ cà phê. Thuận lợi về điện nước.

File scan Giấy CNQSDĐ Thửa đất 141, 2, 9
Giá nhận chuyển nhượng Thửa đất 141: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Giá nhận chuyển nhượng Thửa đất 2: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Giá nhận chuyển nhượng Thửa đất 9: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

2. Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng  Ksor Byithuộc Thửa đất số 21; tờ bản đồ số 29. Địa chỉ: Làng Jrăng, xã Ia Grai, T.Gia Lai. Cụ thể:

- Diện tích: 5695 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 5695 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng đất: Đến 8/2059

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có trồng điều+ cà phê. Thuận lợi về điện nước.

File scan Giấy chứng nhận Thửa đất số 21

Giá nhận chuyển nhượng Thửa đất số 21: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

3. Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Ngô Sách Quyền thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 87 và số 19; tờ bản đồ 25 và 29. Địa chỉ: xã Ia Khai, huyện Ia Grai, T.Gia Lai. Cụ thể:

Tờ bản đồ số  Thửa đất số 

Diện tích (m2)

Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng Nguồn gốc sử dụng 
25 87 1401 CLN  2065 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
29 19 12166 CLN khác 8/2029 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có trồng điều+ cà phê. Thuận lợi về điện nước.

File scan Giấy chứng nhận QSDĐ Thửa 87 và số 19

Giá nhận chuyển nhượng Thửa đất số 87: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Giá nhận chuyển nhượng Thửa đất số 19: 300.000.000đồng (Ba trăm triệu đồng).

4. Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khách hàng Huỳnh Công Thanh thuộc tờ bản đồ số Thửa đất số 56, tờ bản đồ 34. Địa chỉ: Làng Bok Rei, xã Đak Somei, huyện Đak Đoa, T.Gia Lai. Cụ thể:

Tờ bản đồ số  Thửa đất số 

Diện tích (m2)

Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng Nguồn gốc sử dụng 
34 56 9724 CLN  2064 Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hiện trạng tài sản: Đường đất 3 mét, trên đất có trồng cà phê. Thuận lợi về điện nước.

File scan GCN QSDĐ Thửa đất số 56

Giá nhận chuyển nhượng Thửa đất số 56: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Hình ảnh

Vị trí

Liên hệ

Để được hỗ trợ tư vấn về thủ tục tham gia đấu giá và biết thêm thông tin chi tiết về tài sản (hình ảnh, hồ sơ pháp lý tài sản...): Liên hệ P.XLN&KTTS – Bộ phận KTTS – SĐT 028.39230666 nội bộ: 832 hoặc:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT

EMAIL

Ông: BÙI ĐỨC THẮNG

Quản lý Cao cấp   Khai thác tài sản

0926.569.988

thangbd@scb.com.vn

Bà: NGUYỄN KIM HỒNG

Nhân viên Xử lý nợ & Khai thác tài sản

0937.496.022

hongnk@scb.com.vn

Tài sản liên quan

Chuyển nhượng lô đất tại đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên,  tỉnh An Giang.

Mã tài sản: BĐS-259-22

Tên tài sản: Chuyển nhượng lô đất tại đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Địa chỉ: KT Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giá: 26.500.000.000 VNĐ

Chuyển nhượng lô đất tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang

Mã tài sản: BĐS-258-22

Tên tài sản: Chuyển nhượng lô đất tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang

Địa chỉ: phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Giá: 2.400.000.000 VNĐ

Chuyển nhượng lô góc 2 mặt tiền tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang.

Mã tài sản: BĐS-257-22

Tên tài sản: Chuyển nhượng lô góc 2 mặt tiền tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang.

Địa chỉ: phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Giá: 15.500.000.000 VNĐ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-256-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Ia Grang, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-255-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-254-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-253-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: khu phố 1, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh hóa,

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-251-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: ã Ea Hồ, Krông Năng, Đăk Lăk.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-250-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-248-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư sê , huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-247-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư sê, huyện Chư sê, Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-246-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Đăk Na, Huyện Krong Nô, tỉnh Đăk Nông

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-245-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-244-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ea D’Rơng, Huyện Cư M’gar, Tỉnh Đăk Lăk

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 243-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đăk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 242-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ea Drong, huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 241-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 240-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 239-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Đăk N’Drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 238-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: 237-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ia Pếch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-236-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã La Grăng, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-235-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã La Pếch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-234-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: tại xã La Pêch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-233-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã La Pếch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-232-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã La Pếch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-231-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-230-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-229-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: xã Ia Grăng, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BĐS-228-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BDS-227-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: Tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Giá: Liên hệ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Mã tài sản: BDS--226-22

Tên tài sản: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Địa chỉ: ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Giá: Liên hệ

Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang.

Mã tài sản: BĐS-225-22

Tên tài sản: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang.

Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang.

Giá: Liên hệ

Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Mã tài sản: BĐS-222-22

Tên tài sản: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Giá: Liên hệ

 	Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Mã tài sản: BĐS-221-22

Tên tài sản: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Giá: Liên hệ

Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Mã tài sản: BĐS-220-22

Tên tài sản: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Giá: Liên hệ

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 860, tờ bản đồ số 72, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. HCM

Mã tài sản: BĐS-219-22

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 860, tờ bản đồ số 72, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. HCM

Địa chỉ: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. HCM

Giá: Liên hệ

32 Quyền sử dụng đất tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang (không liền kề)

Mã tài sản: BĐS-218-22

Tên tài sản: 32 Quyền sử dụng đất tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang (không liền kề)

Địa chỉ: TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Giá: Liên hệ

09 quyền sử dụng đất cùng nhà xưởng gắn liền với đất

Mã tài sản: BĐS-217-22

Tên tài sản: 09 quyền sử dụng đất cùng nhà xưởng gắn liền với đất

Địa chỉ: xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Giá: Liên hệ

Quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất

Mã tài sản: BĐS-216-22

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất

Địa chỉ: địa chỉ 92 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Giá: Liên hệ

Thanh lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8, Quận 5, TP.HCM.

Mã tài sản: BĐS-215-22

Tên tài sản: Thanh lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8, Quận 5, TP.HCM.

Địa chỉ: 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8, Quận 5, TP.HCM.

Giá: Liên hệ

Thanh lý nhà đất tại Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã tài sản: BĐS-127

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 557/14 Hương Lộ 3, Khu phố 09, Phường  Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Giá: 30.000.000.000 VNĐ

BÁN TÀI SẢN TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

Mã tài sản: BĐS-125

Tên tài sản: BÁN TÀI SẢN TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Giá: 3.000.000.000 VNĐ

Thanh lý nhà đất tại Quận 9, Tp.HCM

Mã tài sản: BDS-34

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại Quận 9, Tp.HCM

Địa chỉ: thửa đất số 73, tọa lạc tại số 176 (Số cũ 504B), Khu phố 2, P.Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM

Giá: 9.500.000.000 VNĐ

Thanh lý nhà đất tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Mã tài sản: BĐS-93

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 271/109/27 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Giá: 2.500.000.000 VNĐ

Thanh lý nhà đất tại Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Mã tài sản: BDS-73

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: tờ bản đồ số 3F, tọa lạc tại 24 đường TX 15A, Khu Phố 3, P. Thạnh Xuân, Quận 12 (Nay số mới 38 đường Thạnh Xuân 43, P. Thạnh Xuân, Quận 12)

Giá: 9.200.000.000 VNĐ

Thanh lý nhà đất tại TP. Đà Nẵng

Mã tài sản: BDS-74

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: Khu E2- KDC Nam cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Giá: 5.800.000.000 VNĐ

Thanh lý nhà đất tại xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn

Mã tài sản: BDS-72

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn

Địa chỉ: Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Giá: Liên hệ

Thanh lý đất trống tại các huyện thuộc T.Gia Lai

Mã tài sản: BDS-55

Tên tài sản: Thanh lý đất trống tại các huyện thuộc T.Gia Lai

Địa chỉ: xã La Pếch, H. La Grai, Gia Lai

Giá: Liên hệ

Thanh lý nhà đất tại tỉnh Thanh Hóa.

Mã tài sản: BDS-23

Tên tài sản: Thanh lý nhà đất tại tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: khu phố 1, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Giá: 1.400.000.000 VNĐ

Mã tài sản: BĐS-128

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8, Quận 5, TP.HCM.

Địa chỉ: 375-377-379-381 Trần Phú, Phuờng 8

Giá: Liên hệ