hotline
Tìm nhanh

Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn

Hướng dẫn dành cho khách hàng

Tài sản bán đấu giá

BÁN TÀI SẢN THÔNG QUA CÔNG TY ĐẤU GIÁ

SCB bán tài sản thông qua công ty đấu giá

Khách hàng liên hệ với Bộ phận khai thác tài sản thuộc Phòng Xử lý nợ và khai thác tài sản để được hướng dẫn quy trình như sau:

1/ Bộ phận khai thác tài sản dẫn khách hàng đi xem tài sản và gặp cấp có thẩm quyền để làm việc về nguyện vọng mua tài sản của khách hàng;

2/ Hướng dẫn khách hàng đến công ty đấu giá để thực hiện các thủ tục mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản;  

3/ Sau khi có kết quả đấu giá thành, công ty ký đấu giá ký Biên bản thanh lý Hợp đồng đấu giá và chuyển tiền bán đấu giá tài sản cho SCB.

4/ SCB nhận tiền và xuất tài sản bảo đảm;

5/ SCB và khách hàng ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá tại tổ chức hành nghề công chứng để tiến hành công chứng hợp đồng và SCB hỗ trợ khách trong các thủ tục pháp lý như: đi công chứng và các thủ tục đăng bộ sang tên, xuất hóa đơn thuế, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm, …. (nếu khách hàng có yêu cầu).

 

BIỂU MẪU:

Để hiểu rõ hơn về cách thức giao dịch và các tài sản mà Quý Khách quan tâm, vui lòng liên hệ Bộ phận Khai thác tài sản - Phòng Xử lý nợ & Khai thác Tài sản SCB. hoặc 028.39230666 (Số nội bộ: 832).

HỌ VÀ TÊN

SĐT

EMAIL

Ông: BÙI ĐỨC THẮNG

0926.569.988

thangbd@scb.com.vn

Bà: NGUYỄN KIM HỒNG

0937.496.022

hongnk@scb.com.vn

Với một bộ máy chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân sự tận tâm, SCB luôn nỗ lực để đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng, đảm bảo phát triển an toàn và vững bền cho SCB cũng như gia tăng quyền lợi tài chính cho khách hàng.