hotline19006538 / 1800545438
Tìm nhanh

Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nâng cao

Tài sản - Khoản nợ bán trực tiếp

Chuyển nhượng lô đất tại đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên,  tỉnh An Giang.

: BĐS-259-22

: Chuyển nhượng lô đất tại đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

: KT Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

: 26.500.000.000 VNĐ

Chuyển nhượng lô đất tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang

: BĐS-258-22

: Chuyển nhượng lô đất tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang

: phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, tỉnh An Giang

: 2.400.000.000 VNĐ

Chuyển nhượng lô góc 2 mặt tiền tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang.

: BĐS-257-22

: Chuyển nhượng lô góc 2 mặt tiền tại phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, An Giang.

: phường Núi Sam, TX. Châu Đốc, tỉnh An Giang

: 15.500.000.000 VNĐ

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-256-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: Ia Grang, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-255-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-254-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-253-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: khu phố 1, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh hóa,

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-251-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: ã Ea Hồ, Krông Năng, Đăk Lăk.

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-250-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

: