hotline19006538 / 1800545438
Tìm nhanh

Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nâng cao

Tài sản - Khoản nợ bán trực tiếp

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-248-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư sê , huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai.

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-247-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư sê, huyện Chư sê, Gia Lai.

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-246-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: Thôn Tân Thành, Xã Đăk Na, Huyện Krong Nô, tỉnh Đăk Nông

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-245-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-244-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: xã Ea D’Rơng, Huyện Cư M’gar, Tỉnh Đăk Lăk

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: 243-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: Thôn 6, xã Đăk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: 242-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: xã Ea Drong, huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak.

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: 241-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: 240-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: Thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

: