hotline19006538 / 1800545438
Tìm nhanh

Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nâng cao

Tài sản - Khoản nợ bán trực tiếp

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-230-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-229-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: xã Ia Grăng, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BĐS-228-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BDS-227-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: Tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

:

Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: BDS--226-22

: Thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ

: ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

:

Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang.

: BĐS-225-22

: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang.

: ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang.

:

Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

: BĐS-222-22

: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

: Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

:

 	Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

: BĐS-221-22

: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

: Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

:

Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

: BĐS-220-22

: Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) thanh lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

: Cụm Công Nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

: