Bảo mật thông tin khách hàng

Các nguyên tắc bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến các nhu cầu tài chính và giao dịch giữa khách hàng và ngân hàng;
  • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn;
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu;
  • Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật;
  • Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên ngân hàng;
  • Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do ngân hàng đề ra.

Bảo mật dữ liệu

Mọi thông tin của khách hàng trên hệ thống SCB được bảo mật theo tiêu chuẩn của ngành ngân hàng:

  • Máy khách: Trong quá trình cung cấp thông tin cho chúng tôi, khách hàng có thể yên tâm bởi công nghệ mã hóa 256-bit Secure Socket Layer (SSL) sẽ bảo vệ thông tin trong quá trình truyền đi trên Internet.
  • Máy chủ: các máy chủ của TPBank đều được bảo vệ bằng “bức tường lửa” và hệ thống “phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS)” liên tục có sự theo dõi thường xuyên của người quản trị nhằm ngăn chặn mọi truy cập trái phép hoặc khả nghi. Mật khẩu của khách hàng được mã hóa 1 chiều, vì thế, ngay cả người quản trị server cũng không thể biết được mật khẩu của khách hàng.
  • Khi gặp sự cố về bảo mật, khách hàng cần phải liên hệ ngay với Ngân hàng, tránh việc kẻ gian lợi dụng sơ hở.

Bảo mật thông tin khách hàng

Quảng cáo sản phẩm (trên mạng, qua điện thoại, email hoặc tại chi nhánh), SCB có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Ngân hàng có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và thư tay, và có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

Điều khoản khác

SCB có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/hiển thị trên website của SCB.